285 maden alanı ihale edilecek

Enerji ve Alışılmış Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce (MAPEG) 285 maden alanı ihale edilecek.

Enerji ve Natürel Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce (MAPEG) ihale edilecek maden alanlarına ait karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna nazaran, 285 maden alanı kapalı teklif ve açık artırma tarzıyla ihale edilecek.

İhalesi yapılacak alanlara ait bilgiler, ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren en az 15 gün müddetle MAPEG’in internet sitesinden duyurulacak.

Sahalar için müracaat evrakları ilan edilen tarihlerde 09.00-09.30 saatleri ortasında Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Atilla Şinasi Özdemir Konferans Salonu’nda İhale Komisyonu’na elden teslim edilecek. Posta yahut başka yollardan yapılan müracaatlar geçersiz sayılacak.

İhale teminatı, taban ihale bedelinden ve kapalı zarf teklif bedelinin yüzde 20’sinden az olamayacak. (AA)

Yorum yapın