BDDK’dan kredi kısıtlama kararına esneme getirildi

Döviz varlığı olan şirketlerin TL kredi kullanımına sınırlama getiren düzenleme esnetildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), elinde makul bir orandan fazla döviz nakdi olan bağımsız kontrole tabi şirketlerin bankalardan yeni TL kredi almasını engelleyen bir karar aldığını iki hafta evvel duyurmuştu.

Şimdi ise şirketlerden talep ve piyasa kuralları doğrultusunda şirketlerin TL kredi kullanımını nakdi yabancı para konumuna nazaran düzenleyen karara dair kimi esnekliklere gitti.

Bağımsız kontrole tabi işletmelerde yeminli mali müşavirler sürece dahil edildi

BDDK’dan dün akşam yapılan açıklamaya nazaran, bağımsız kontrole tabi işletmeler için yeminli mali müşavirlerin de sürece dahil edilmesine karar verilirken, direkt borçlanma sistemi, kurumsal kredi kartları ve tedarik finansmanı, TL kredi sınırlaması dışında bırakıldı.

Leasing ve faktoring işlemleri  kredi sınırlamasına dahil edildi

Açıklamaya nazaran leasing ve faktoring süreçleri ise kredi sınırlamasına dahil edilirken, şirketlerin yurt dışı bağlı iştirak ve iştirakleri hesaplamadan muaf tutuldu.

Hem bankalar hem şirketler açısından uygulama kolaylaştı
BDDK’den yapılan açıklamaya nazaran, kelam konusu yeni karar, genel manada bir evvelki karara nazaran hem bankalar hem şirketler açısından uygulamayı kolaylaştırıcı birtakım değişiklerin yanı sıra kararın aktifliğini artırıcı değişiklikler içeriyor.

Beyan ile kredi kullanımının önü açıldı

Önceki karara nazaran kredi başvurusu sırasında bilgi ve evrak temin etme yükümlülüğü bulunan şirketlerin beyanları temel alınmak suretiyle kredi kullanmaları mümkün hale getirildi.

Şirketlerin evrak yükü azaltıldı

Kredi kullanımı sonrasında ise bu beyanların doğruluğunu üçer aylık takvim devirleri halinde bağımsız denetçi yahut yeminli mali müşavirlerce onaylı olarak bankalara tevdi etmeleri gerektiği düzenlendi, böylece şirketlerin evrak yükü azaltılmış oldu.

Yanlış ya da aldatıcı beyanda bulunan şirketlere ceza

Reuters’in haberine nazaran yanlış ya da aldatıcı beyanda bulunan şirketlere Türk Lirası cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi kullandırılamayacağı ve 30 Haziran 2022 tarihinden itibaren bu şirketlere kullandıran TL cinsinden ticari nitelikli tüm nakdi kredilere yüzde 500 risk yükü uygulanacağı kararlaştırıldı.

Belge tevdi etme mühleti üçer aylık periyodlarla yapılacak

Şirket kredileri için doküman tevdi etme müddeti üçer aylık takvim periyotları olarak belirlendi.

Yorum yapın